ENG | HUN

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény a beszámolási szabályokkal kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik: 19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. (5) A közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. (6) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

Éves közhasznúsági jelentések letölthető PDF formátumban
Az oldal tetejére